Om ossVårt oppdrag

 • Flekkerøy menighet er del av Den norske kirke med ansvar for Flekkerøy.
 • Vi er et evangelisk-luthersk trossamfunn.
 • Vi forvalter Guds ord og sakramentene til frelse for mennesker.
 • Vi forkynner en levende Jesus og gir plass for tro og undring, tjeneste og felleskap.
 • Menigheten deler Jesu oppdrag i misjonsbefalingen med alle kristne på Flekkerøy.
   


Vår visjon
Alle vil vi ha med på veien til himmelen

 • Vårt mål er at alle mennesker skal bekjenne Far, Sønn og Hellig Ånd som Herre.
 • Vårt ønske er at alle på Flekkerøy skal få del i den kristne tro og følge Jesus.
 • Samtidig ønsker vi å dele troen med andre mennesker i verden.
     

  Våre verdier og holdninger
  Vi følger Jesus gjennom bibel og bønn. På dette grunnlaget ønsker vi at alle i vår menighet arbeider med å være

-Vennlige (Filipperne 4:5)
-Inkluderende (Kolosserne 3:12)
-Tjenende (1. Petersbrev 4:10)
 

Vi er en levende og tilgjengelig menighet på Flekkerøy.