Etiske retningslinjer
for barne- og ungdomsarbeidet 

 

Etiske retningslinjer:
/Portals/0/02_05_05%20-%20Etiske%20retningslinjer%20for%20barne%20og%20ungdomsarbeidet.pdf

Den enkelte leder søker selv om politiattest. Følg linken:
https://politiet.no/tjenester/politiattest

Gjør oppmerksom på at daglig leder skal legge ved bekreftelse på formål og trenger følgende fra den enkelte leder: Navn, fødselsnummer, aktiv i hvilken lag/gruppe i menigheten, epostadresse.
Sendes pr. epost til: roy.overland@kristiansand.kommune.no

Tilbake