Givertjeneste


Bli med i menighetens givertjeneste

 

Ønsker du liv og lys i kirken utenom søndag formiddag?

Vi ønsker at Flekkerøy menighet skal være aktiv og full av liv. Gir du til menighetsarbeidet gjør du det mulig for menigheten å ha et levende barne- og ungdomsarbeid.

Vi har et spesielt fokus på trosopplæring for barn og unge i alederen 0-18 år og arbeider aktivt med å bygge opp et godt tilbud. Vi lover å gi alle medlemmer i denne aldersgruppen 315 timer opplæring i kristen tro.

Givermidlene gir oss også mulighet til å ha aktiviteter som skaper liv i kirken for alle aldersgrupper

Bli fast giver og vær med å gi til menighetsarbeidet!

 

Ønsker du heller å gi et engangsbeløp? Da kan du overføre til vår konto og merke betalingen "gave":

3000.07.70031

Du kan også gi på vår Vipps nummer 114621.

Takk for din gave!

Tilbake