Givertjeneste


Bli med i menighetens givertjeneste

 

Ønsker du liv og lys i kirken utenom søndag formiddag?

Vi ønsker at Flekkerøy menighet skal være aktiv og full av liv. Gir du til menighetsarbeidet gjør du det mulig for menigheten å ha et levende barne- og ungdomsarbeid.

Vi har et spesielt fokus på trosopplæring for barn og unge i alederen 0-18 år og arbeider aktivt med å bygge opp et godt tilbud. Vi lover å gi alle medlemmer i denne aldersgruppen 315 timer opplæring i kristen tro.

Givermidlene gir oss også mulighet til å ha aktiviteter som skaper liv i kirken for alle aldersgrupper

Bli fast giver og vær med å gi til menighetsarbeidet!

 

Ønsker du heller å gi et engangsbeløp? Da kan du overføre til vår konto og merke betalingen "gave":

3000.07.70031

Du kan også gi på vår Vipps nummer 114621.

Takk for din gave!

 

Fra og med 2019 er maksbeløpet for skattefradrag økt til kr 50 000. Det vil si at du vil få skattefradrag på 23 prosent for gaver mellom kr 500 og kr 50 000, forutsatt at vi har ditt navn og personnummer.

Tilbake