MENIGHETENS  MISJONSPROSJEKT I 2013 - 2017 -  SAT 7 

Felles prosjekt mellom Flekkerøy misjonsforening (Hovedansvar) og Flekkerøy menighetsråd med alle undergrupper.

Prosjektet rulleres mellom Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Normisjon med 2 år hver.
Årlig prosjektmål: kr. 200.000,-.

Prosjekt for 2016/17: Normisjons «Menighetsbygging og evangelisering i Midt-Østen».
Gjennom dette prosjektet støttes det omfattende arbeidet som den kristne satellittkanalen SAT-7 driver.
I tillegg bidrar vi til å lønne medarbeidere tilknyttet kanalen. 

Mer informasjon om prosjektet:
http://www.normisjon.no/internasjonalt/midtosten-nord-afrika
http://sat7.org/

Sat7 live på arabisk: http://www.sat7.com/streamingsat7.htm

 

 

Logg inn