Givertjeneste?
Ønsker du liv og lys i kirken utenom søndag formiddag?
For å gi deg det er Flekkerøy menighet avhengig av faste givermidler.
Fast givertjeneste gjør det enkelt å gi og sikrer deg regelmessighet og oversikt.
Samtidig gir det menigheten faste inntekter som gjør det mulig å planlegge arbeidet mer effektivt.
Du kan velge om pengene skal gå til menighetsarbeidet eller nytt kirkebygg.
Uansett om du gir mye eller lite bidrar du til liv i menighet!

Givertjeneste til menighetsarbeidet
Vi ønsker at Flekkerøy menighet skal være aktiv og full av liv. Gir du til menighetsarbeidet gjør du det mulig for menigheten å ha et levende barne- og ungdomsarbeid. Vi har et spesielt fokus på trosopplæring for barn og unge i alderen 0–18 år og arbeider aktivt med å bygge opp et godt tilbud. Vi lover å gi alle medlemmer i denne aldersgruppen 315 timer opplæring i kristen tro. Givermidlene gir oss også mulighet til å ha aktiviteter som skaper liv i kirken for alle aldersgrupper.
Bli fast giver og vær med å gi til menighetsarbeidet!

Givertjeneste til egenandel nytt kirkebygg
Din menighet vokser. Vi bygger en levende menighet for deg. Flekkerøy kirke er blant landets mest brukte kirker. Det er trangt om plassen og konkurranse om lokalitetene. Det er derfor satt igang en prosess for utvidelse av kirken med planlagt byggestart i 2018. Kristiansand kommune har allerede satt igang
avsetning av midler til prosjektet. Vår menighet skal bidra med en egenandel på kroner 2,7 millioner av en totalramme på kroner 60 millioner.
Bli fast giver og vær med å gi til kirkeutvidelse!

Fyll ut skjema for avtalegiro og send inn. NB!Et skjema pr. avtale.
Avtalegiro - givertjeneste.pdf

Logg inn