ONSDAGSKIRKE

Felles på alle samlingene:
Vi starter med kaffe, kjeks og frukt. Menighetsnytt. Undervisning/ sang. Samtale og bønn.
Alle samlingene starterkl.19.30 og varer til 21.00.  
Vi vil at temaene og undervisningen skal være aktuell for ungdom, voksne og eldre og ønsker at alle kan samles til onsdagskirke.

Høstens samlinger 2018 i Lindebøskauen skole, auditoriet:
Dato:                Taler:

5. september     Øystein Holvik.
19. september   Jens Olai Justvik.
17. oktober        Sigurd Tveit.
31. oktober        Håkon Reiersølmoen og Marte Hove Øverland.
14. november    Sølvi Endresen.
28. november    Mariann Fjell.  ​

 

__________________________________________________________________________________________________________________


SMÅGRUPPER - Lyst på gode venner?

Hva er smågrupper?
Et sted for fellesskap og vennskap med gjensidig respekt og omsorg. Et sted for å inkludere og invitere nye i menigheten. Å være et sted der vi er opptatt av å tjene andre. 

Gruppene er ulike.
I dag har vi 15-20 ulike grupper for voksne med i menighetens gruppenettverk.

Hva skjer i smågruppene?
Innholdet i den enkelte gruppe varierer. Det mest vanlige er å gjøre to ting:

Dele:
Å dele liv innebærer å kunne være åpen om både det positive og det vanskelige i livet. Fint å dele livs- og troserfaringer med hverandre.
Bibelen, en studiebok benyttes av de fleste. Menigheten legger også til rette for å følge et samtaleopplegg basert på gudstjenestene.
Å dele liv sammen gjør at vi kan oppmuntre hverandre, og hjelper hverandre til å leve livet i hverdagen.

Be:
De fleste bruker tid til å be sammen. Det kan være spesielle behov, eller bare en generell bønn for den enkelte.

Hvordan bli med i en smågruppe?
Ta direkte kontakt med smågruppekontakt, Torunn Haraldsen pr. epost: 
torunntrost@hotmail.com eller mobil: 938 18 893.


TILBUD OM SAMTALEOPPLEGG TIL SMÅGRUPPENE basert på prekenteksten til de enkelte søndager:

Søndag 25. februar 2018 "Kampen".pdf
Søndag 4. mars 2018 "De ambivaltente troendes trosbekjennelse".pdf
Søndag 11. mars 2018 "Slangen og Sønnen".pdf
Søndag 18. mars 2018 "En Gud som bøyer seg ned".pdf
Søndag 25. mars 2018 "Sløsing med mening".pdf
Søndag 8. april 2018 "Et annerledes jobbintervju".pdf
Søndag 15. april 2018 "Porten".pdf
Søndag 22. april 2018 "Det nye budet".pdf
Søndag 29. april 2018 "Den spede begynnelse".pdf
Søndag 6. mai 2018 "Be, så skal dere få".pdf
Søndag 13. mai 2018 "Den store oppsummeringen".pdf
Søndag 20. mai 2018 "Han som beveger mennesker, kirken, verden..".pdf
Søndag 27. mai 2018 "3 og samtidig 2".pdf
Søndag 3. juni 2018 "Ny klær".pdf
Søndag 10. juni 2018 "Hva leter dere etter?".pdf
Søndag 17. juni 2018 "Smykke eller byrde?".pdf

Logg inn