ONSDAGSKIRKE

Felles på alle samlingene:
Vi starter med kaffe, kjeks og frukt. Menighetsnytt. Undervisning/ sang. Samtale og bønn.
Alle samlingene starterkl.19.30 og varer til 21.00.  
Vi vil at temaene og undervisningen skal være aktuell for ungdom, voksne og eldre og ønsker at alle kan samles til onsdagskirke.

Vårens samlinger 2019 i Lindebøskauen skole, auditoriet:
Dato:                Taler:                                   Tema:                                                           Sang: 

9. januar            Håkon Borgenvik.                Hva slags kirke/ menighet ønsker vi?
23. januar          Marianne og Jon Østby       Rasteplasser langs livsveien - 
                                                                       Ord, musikk og bilder til ettertanke.
6. februar          Odd Bjarne Elefsen
20. februar        VINTERFERIE
6. mars             Marianne Braseth                 Påskens historie.                                          Karethe Nilsen og Roald Guttormsen.
20. mars           Leif Egil Reve                       "Min vei fra ateisme til
                                                                      kristen tro via internett."                                Solveig Tveit og Roald Guttormsen.
3. april              Terje Mesel                           Tilgivelse.                                                      Sang.

_________________________________________________________________________________________________________________


SMÅGRUPPER - Lyst på gode venner?

Hva er smågrupper?
Et sted for fellesskap og vennskap med gjensidig respekt og omsorg. Et sted for å inkludere og invitere nye i menigheten. Å være et sted der vi er opptatt av å tjene andre. 

Gruppene er ulike.
I dag har vi 15-20 ulike grupper for voksne med i menighetens gruppenettverk.

Hva skjer i smågruppene?
Innholdet i den enkelte gruppe varierer. Det mest vanlige er å gjøre to ting:

Dele:
Å dele liv innebærer å kunne være åpen om både det positive og det vanskelige i livet. Fint å dele livs- og troserfaringer med hverandre.
Bibelen, en studiebok benyttes av de fleste. Menigheten legger også til rette for å følge et samtaleopplegg basert på gudstjenestene.
Å dele liv sammen gjør at vi kan oppmuntre hverandre, og hjelper hverandre til å leve livet i hverdagen.

Be:
De fleste bruker tid til å be sammen. Det kan være spesielle behov, eller bare en generell bønn for den enkelte.

Hvordan bli med i en smågruppe?
Ta direkte kontakt med smågruppekontakt, Torunn Haraldsen pr. epost: 
torunntrost@hotmail.com eller mobil: 938 18 893.


TILBUD OM SAMTALEOPPLEGG TIL SMÅGRUPPENE basert på prekenteksten til de enkelte søndager:

Søndag 2. desember 2018 "Barnas gudstjeneste".pdf
Søndag 18. desember 2018 "Kjærlighetsspråk".pdf

Juledag, 25. desember 2018 "Det går nedover med Gud".pdf

Søndag 20. januar 2019 "Hvordan er Gud?".pdf
Søndag 27. januar 2019 "Nåde, å få rette ryggen".pdf

Søndag 3. februar 2019 "Alternativ helsekø".pdf
Søndag 10. februar 2019 "Formørkelser og håp".pdf
Søndag 17. februar 2019 "Hvete og ugress".pdf
Søndag 24. februar 2019 "Ansikt som lyser".pdf

 

Logg inn