Har du behov for noen å snakke med?

Ta kontakt med soknepresten eller daglig leder i Flekkerøy menighet, så formidler vi kontakt!

Sokneprest, kontor: 38196813. Daglig leder, kontor: 38196810.

 

Logg inn