Velkommen som konfirmant i Den norske kirke.
Alle medlemmer i 9. trinn får invitasjon til å delta i konfirmant-undervisningen og konfirmasjon i Flekkerøy menighet.
Invitasjonen sendes ut før sommeren og oppstart av skoleåret.


Innhold
Etter høstferien - våren i 9. trinn: Konfirmantundervisning i kirken på torsdagskvelder kl. 18.00 - 19.30. 
(I byggeperioden 2018-2019 er undervisningen på Flekkerøy barneskole.)

Høst i 10. trinn: Konfirmasjonsforberedelser og selve konfirmasjonsdagen

Konfirmasjonsdagene er som regel tredje lørdag i september.


En undervisningstime består i felles undervisning over tema av kirkens prest og annet undervisningspersonell. 
Deretter samtale i grupper med eldre ungdom og voksne over dagens tema.

Innsamling til fasteaksjonen som går til Kirkens nødhjelps prosjekter.

Konfirmanthelgen er i starten av undervisningsåret.
 
Kontaktperson: Håkon Borgenvik, sokneprest. Kontortelefon: 38196813.
Epost:
hakon.borgenvik@kristiansand.kommune.no


For mer generell informasjon om konfirmantundervisning i Den norske kirke.
Logg inn