HAR DU BEHOV FOR BESØK I HJEMMET?

Soknepresten tilbyr husbesøk med eller uten nattverd. 
Kontakt gjerne presten direkte, 38196813 eller Flekkerøy kirke: 38196810.

Logg inn