Velkommen til gudstjenestene i Flekkerøy kirke

Gudstjenesten er fellesskapet hvor alle kan få møte Gud og hans folk ved samlingen om ord og sakrament. Han henvender seg til oss, og vi svarer han tilbake gjennom bekjennelse, bønn, lovprisning og takk!

I Flekkerøy menighet har vi gudstjenester i snitt tre av fire søndager i måneden. Vi har et bredt gudstjenestenetilbud for liten og stor, fra barne- og familievennlige "Show and tell"-familiegudstjenester, kveldsgudstjenester med særlig fokus på ungdom til helt ordinære høymesser kl. 11.00. Gudstjenestene bærer preg av mye sang og musikk!

DU ER VELKOMMEN!

For mer informasjon om gudstjenester i Kristiansand:
Sjekk link -  http://kristiansand.kirken.no/Gudstjenester.aspx


__________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                           

Logg inn