Flekkerøy menighet ønsker å invitere alle til dåp i Flekkerøy kirke. 

Alle nyfødte barn der en av foreldrene er medlemmer i Den norske kirke får invitasjon. 
For å melde ditt barn til dåp tar du kontakt med Kirkens servicetorg i Kristiansand: Tlf. 38196800.

Sjekk linken: Kirkens servicetorg

Logg inn