Kirkevalget 2019 - Kandidater til valget

Kirkevalget 2019 - Kandidater til valget

Det er kirkevalg, mandag 9. september kl. 09.00 - 21.00 i Flekkerøyhallen. Gangarealet.
Kirkevalget består av to valg: Menighetsrådsvalg og Bispedømmerådsvalg.

Menighetsrådsvalget:
Det skal velges inn 8 stk. faste medlemmer og 5 stk. varamedlemmer i nytt menighetsråd for ny 4 års periode i Flekkerøy menighet. Nytt menighetsråd tiltrer 1. november 2019.

Presentasjon av den enkelte kandidat: Utvidet presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget

Kandidatbrosjyre som distibueres alle husstander i august 2019: /Portals/53/Kandidatbrosjyre%20til%20husstander%20i%20august.pdf
 

Ved valget kan du gi dobbeltstemme til inntil tre kandidater og/eller føre opp inntil tre nye valgbare navn.

 

Bispedømmerådsvalget:  Kandidatbrosjyre - bispedømmerådsvalg 2019, Agder og Telemarke bispedømme.pdf

 

GODT VALG!

Logg inn