Ledig stilling som menighetspedagog/ ungdomsarbeider - 100%

Ledig stilling som menighetspedagog/ ungdomsarbeider - 100%

For link til søknad, se: 

https://www.jucan.no/ledige-stillinger/Kristiansand-kirkelige-fellesr%C3%A5d/Annen-undervisning-oppl%C3%A6ring/3992758594?asidx=1&asid=3

Er du vår nye menighetspedagog /ungdomsarbeider?
Flekkerøy menighet søker etter menighetspedagog / ungdomsarbeider i 100%

Om Flekkerøy
Menigheten ligger i vestre bydel av Kristiansand. Flekkerøy har i dag ca. 3500 innbyggere. Flekkerøy menighet er en mangfoldig og svært aktiv menighet med et rikt ungdomsarbeid og musikkliv. Menigheten har 8 ansatte i en engasjert stab, mange frivillige og et aktivt menighetsråd. Vi bygger nå ny kirke som skal stå ferdig november 2019. Her vil ungdommene få tilgang til nye flotte lokaler og de ansatte får gode kontorfasiliteter. Vi søker deg som er reflektert, engasjert og nytenkende om hvordan du kan videreutvikle ungdomsarbeidet basert på våre verdier: Vennlig, Inkluderende og Tjenende. Se nærmere informasjon om dagens ungdomsarbeid på hjemmesiden: flekkeroymenighet.no

Nøkkeloppgaver:

- Bidra til å koordinere, lede og utvikle ungdomsarbeidet i Flekkerøy menighet med fokus på aldersgruppen 13-18 år. Herunder bidra til menighetens strategier og handlingsplaner.

- Være med å revidere, realisere og profilere menighetens trosopplæringsplaner, sammen med øvrige ansatte og frivillige.

- I samarbeid med sokneprest og frivillige, planlegge og gjennomføre konfirmantopplegget.

- Legge til rette for smågrupper/temasamlinger for ungdom.

- Fremme menighetens oppdrag, visjon og verdier i ungdomsarbeidet gjennom tett samarbeid med de øvrige i staben og frivillige i menighetsråd, ungdomsutvalg og undervisningsutvalg.

- Rekruttere, inspirere og veilede frivillige medarbeidere, blant annet gjennom ledertrening.

- Bidra til å gjøre kirken synlig i lokalsamfunnet.

- Bidra i menighetens kirke-skole-samarbeid.

- Bidra i planlegging og gjennomføring av gudstjenester tilknyttet ungdomsarbeidet.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå og/eller relevant erfaring.

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.

 • Ha gode formidlings og kommunikasjonsevner.

 • Engasjement for unges tro og tilhørighet til kirken.

 • Evne til å skape tillit i møte med unge.

 • Kunnskap om ungdommenes sosiale plattformer.

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtaler og regelverk innenfor kirkelig sektor.

 • Pensjonsordning.

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger.

 • Et godt ungdomsmiljø i menigheten med mange aktive ungdommer.

Det kreves medlemskap i Den norske kirke, tilfredsstillende politiattest og at du behersker norsk skriftlig og muntlig. Stillingen inneholder kvelds- og helgearbeid.

Mer nærmere informasjon:
Roy Øverland, daglig leder. Tlf. 909 27 901 – 38 19 68 10.

Utfylt søknadsskjema: Se link over.

Søknadsfrist:  04.01.19
Tiltredelse: Etter avtale.

Logg inn