Menighetens årsmøte onsdag 18. april kl. 19.30 i Flekkerøy kirke

Menighetens årsmøte onsdag 18. april kl. 19.30 i Flekkerøy kirke

- Årsmelding. Se selve årsmelding her: http://www.flekkeroymenighet.no/Portals/53/Arsmelding%202017.pdf
- Årsregnskap.
- Hovedfokus: NY KIRKE.

DU er velkommen!

Logg inn