Gul lapp med Flekkerøy bedehus og Flekkerøy kirke avvikles.

Gul lapp med Flekkerøy bedehus og Flekkerøy kirke avvikles.

Samarbeidet om gul lapp mellom Flekkerøy bedehus og Flekkerøy kirke avvikles fra og med august 2018.

Dette gjøres etter evaluering og naturlig utvikling med reklame via andre publiseringskanaler

Flekkerøy menighet og Flekkerøy bedehus vil heretter reklamere for sine arrangementer hver for seg.

Vi takker for tett og godt ukentlig samarbeid siden starten av dette samarbeidet i 2000.

Logg inn