Åpen barnehage

Åpen barnehage

Åpen barnehage i Flekkerøy kirke, annenhver onsdag (oddetallsuker).

Program:
Kl. 09.00 Barnehagen åpner.
Kl. 11.10 Samlingsstund. Småbarnssang, både kristne og andre barnesanger. Med mulighet for enkel barneandakt.
Kl. 11.30 Medbrakt lunsj. (evt. kjøp av kaffe)
Kl. 12.30 Barnehagen slutter.

Frivillig åpen barnehage er i regi av Flekkerøy menighet.
Kontaktperson: Inger Anna Drangsholt. iadrangsholt@gmail.com

Egen facebookgruppe for åpen barnehage: https://www.facebook.com/groups/1018999188235785/

Logg inn