Åpen barnehage

Åpen barnehage

Åpen barnehage i Flekkerøy kirke, hver onsdag frem til påske 2018.

Program:
Kl. 09.00 Barnehagen åpner.
Samlingsstund. Småbarnssang, både kristne og andre barnesanger. Med mulighet for enkel barneandakt. Medbrakt lunsj. (evt. kjøp av kaffe)
Kl. 11.30 Barnehagen slutter.

Frivillig åpen barnehage er i regi av Flekkerøy menighet.
Kontaktperson: Inger Anna Drangsholt. iadrangsholt@gmail.com

Egen facebookgruppe for åpen barnehage: https://www.facebook.com/groups/1018999188235785/

Logg inn