Bønn i Flekkerøy kirke

Bønn i Flekkerøy kirke

Du er velkommen til bønn i Flekkerøy kirke:

Bønnemøter rundt alterringen: Mandager i partallsuker, kl. 19 - 20.

Kveldstidebønn ved alterringen: Mandager i oddetallsuker, kl. 19.00 - 19.30.

Morgentidebønn ved alterringen: Hver torsdag kl 07.30.
Kirka er åpen for stillhet og lystenning fra 0715. Selve bønnen varer maks 13 min., slik at du eventuelt rekker bussen.

Velkommen!

Logg inn