Fasteføde 2018 - Trosopplæring for voksne

Fasteføde 2018 - Trosopplæring for voksne

Også i år går menighetene i domprostiet sammen om å arrangere fire kveldssamlinger på onsdager i fastetiden. Vi har et ønske om at vi i løpet av fastetiden skal gi folk noe åndelig å tygge på, noe som gir næring og en følelse av å bli mett. Det store temaet som favner aller samlingene er: «Grovbrød fra Det Gamle Testamentet.»

Fastetiden innledes med Askeonsdag, 14. februar. Denne kvelden holdes det gudstjenester i Domkirken, Søm kirke, Oddernes kirke, Lund kirke, Torridal kirke, Vågsbygd kirke (felles med Voie.)

Velkommen til en av disse gudstjenestene.

Fastefødesamlingene starter onsdag 28. februar.
Alle samlingene begynner kl 19.00 og varer til ca 21.00. De starter eller slutter med et musikalsk innslag. Det blir en enkel servering med frukt, kjeks og drikke. Undervisningen varer i 45 minutter, og det blir anledning til spørsmål/samtale i etterkant.  Programmet avsluttes med en enkel kveldsbønn med en salme.

Inngang  kr 50,- pr. person

PROGRAM :

Onsdag 28. februar i Søm kirke.
Da kommer Frode Fjellbraaten,  prest i Domkirken og Justvik. Han snakker om Høysangen og har temaet: «Når kjærligheten modnes».

Musikalsk innslag blir ved kantor/trosopplærer  i Randesund June Baarøy Myhrstad.

På andre samling, onsdag 7. mars, også den i Søm kirke,  kommer  Kristin Haugen, diakon i Domkirken menighet. Hun snakker om «Salmene – Jesu egen salmebok».

På denne samlingen blir kantorene i hhv Randesund og Torridal, Reidar Skaaland og Maija-Liisa Aas med på piano/orgel og fløyte.

På neste samling forflytter vi oss til Oddernes menighetshus. Det er Aud Sunde Smemo, sogneprest i Domkirken, som kommer på tredje samling, onsdag 14. mars. Hennes tema er «Jobs bok – den nødvendige smerten.»

Denne gangen er det kantor i Oddernes menighet, Ian Richards, som bidrar musikalsk.

Siste samling, onsdag 21. april er også i Oddernes menighetshus. Her får vi høre sogneprest på Flekkerøya, Håkon Borgenvik, snakke om «Skaperverkets evangelium - Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?»

Musikalsk innslag er ved Førsteamanuensis ved institutt for rytmisk musikk, Knut Tønsberg.

Velkommen til inspirerende, utfordrende og opplysende samlinger i fastetiden!

Torill Farstad Dahl

 

Fastføde på facebook: https://www.facebook.com/groups/1640793385937498/

Logg inn