Vinnerarkitektens egen presentasjon av prosjekt - NY HORISONT

Vinner av arkitektkonkurransen: NY HORISONT. 
Arkitektfirma: Hille Melby arkitekter AS og prof. Einar Dahle

Kristiansand kirkelige fellesråd inviterte til offentliggjøring av arkitektkonkurranse om ny kirke på Flekkerøy, tirsdag 9. august kl. 18.00 i Flekkerøy kirke.

Hele menighetssalen var fullsatt med 200 forventningsfulle mennesker som ser frem til ny kirke og nye lokaler.

Kirkeverge, Hans Erik Ruud ga en grundig innføring i prosessen som ledet til vinnerbidraget:

I en prekvalifisering med 63 søkere ble 5 arkitektfirmaer invitert til å delta i konkurransen om å tegne ny kirke på Flekkerøy:

•             Atelier Oslo
•             Hille Melby arkitekter AS og prof. Einar Dahle
•             Jensen og Skodvin arkitekter AS
•             LINK arkitektur AS
•             Spiss arkitektur og plan AS og Aros arkitekter AS

Prosess:

Arkitektene leverte, i anonyme besvarelser, utkastene:

  • Ankerfeste
  • Horisont
  • Treenigheten
  • Kontrapunkt
  • Mellom bakkar og berg

Disse ble vurdert og behandlet anonymt av en jury, oppnevnt av Kristiansand kirkelige fellesråd.

Juryen har bestått av: Hans Erik Ruud, kirkeverge og juryleder, Bjarne Sveinall, domprost, Olga Grimsmo Nilsen, representant fra Flekkerøy menighet, Dag Thomassen, representant fra Flekkerøy menighet, Jette Cathrin Hopp, sivilarkitekt MNAL oppnevnt av NAL, Reiulf Ramstad, sivilarkitekt MNAL oppnevnt av NAL. Sivilarkitekt MNAL Geirmund Barsnes fra NALs fagavdeling har vært jurysekretær.

Juryen konkluderte, etter å ha vurdert de 5 utkastene, at det ikke var mulig å kåre en vinner. Juryen var enig om å invitere arkitektene bak utkastene «Horisont», «Kontrapunkt» og «Mellom bakkar og berg», til å delta i en fase 2, der man etterspurte en omarbeiding av utkastene på bakgrunn av et revidert konkurranseprogram, med et redusert romprogram.

Juryen har nå vurdert de 3 utkastene. Last ned hele juryrapporten her.  
Dersom du har problemer med å laste ned juryrapporten, kan du få den på epost. Send i såfall en epost her.

 

Juryen har enstemmig kåret en vinner: 

Tema: NY HORISONT. 
Arkitekt: Hille Melby arkitekter AS og prof. Einar Dahle.

Trykk på bilde og du får arkitektens egen presentasjon av prosjektet:

Arkitektfirma, Hille Melby arkitekter AS og prof. Einar Dahle var tilstede under offentliggjøringen og hadde en grundig og god informasjon om deres arkitektløsning.

Vi gleder oss til fortsettelsen og samarbeidet med arkitekt!

 

 

Logg inn