Det bygges ny kirke<br//>for hele Flekkerøy

Det bygges ny kirke
for hele Flekkerøy

Det bygges ny kirke
for hele Flekkerøy.

JURY:
Det er oppnevnt egen jury for utvelgelse av arkitekt til ny
Flekkerøy kirke.

Juryen består av Hans Erik Ruud (kirkeverge), Bjarne Sveinall (domprost), Dag Thomassen og Olga Grimsmo Nilsen (Flekkerøy menighet) og to uavhengige arkitekter. 
Juryens medlemmer har selvstendig stemmerett. Juryens møter videre: 31. mai, 7. juni og 14. juni 2016.

ARKITEKTFORLAG:
I løpet av 2015 ble det avholdt arkitektkonkurranse for bygging av ny Flekkerøy kirke. Det ble valgt ut fem (5) arkitektfirma som fikk muligheten for å lage hver sine arkitektforslag. Av disse fem forslagene ble to forkastet. Tre av forslagene fikk mulighet for å bli med i en ny runde nr. 2 der de måtte bearbeide sine første forslag i tråd med juryens innspill.
Se: Konkurranseprogram, fase 2.pdf

Se nærmere på de tre bearbeidede arkitektforslagene.
De står i tilfeldig rekkefølge. TRYKK på det enkelte bilde, så får du opp informasjon om det enkelte forslag:

Tema: KONTRAPUNKT!

 

TEMA: NY HORISONT

 

TEMA: MELLOM BAKKAR OG BERG

 

ÅPENT MØTE

Det blir åpent møte angående ny kirke. Onsdag 8.juni kl. 19.30 i Flekkerøy kirke.

De tre reviderte arkitektforslagene blir lagt frem til gjennomsyn. Nå har du mulighet til å komme med dine innspill og spørsmål. Jurymedlemmene Olga Grimsmo Nilsen og Dag Thomassen vil være til stede.
Arr. Menighetsrådet

 

MENIGHETENS EGENANDEL
Kirkeprosjektet har en økonomisk ramme på over 90 millioner. Kristiansand kommune er den største bidragsyter.
Kristiansand kirkelige fellesråd og Flekkerøy menighet har hver sine egenandeler i prosjektet.

Flekkerøy menighet har en egenandel på 3,7 millioner kroner (2016 kroner som indeksreguleres årlig)
Gave til kirkeprosjektet mottas med takk og kan gis direkte til kirkeprosjektets konto: 3000.27.03021.

Du kan også bli med i fast givertjeneste for egenandel til kirkeutvidelsen.
Fyll ut eget skjema for avtalegiro og send det til: Flekkerøy menighet, postboks 2, 4679 Flekkerøy:
AVTALEGIRO - Kirkeutvidelsen.pdf


PÅ FORHÅND TAKK FOR DITT BIDRAG!

 

 

 

 

Logg inn