Nytt kirkebygg<br//>arkitektkonkurransen

Nytt kirkebygg
arkitektkonkurransen

Kirkeprosjektet er i rute frem mot 2019.

For tiden holder vi på med arkitektkonkurranse. Det er innlevert 5 stk. spennende forslag som menigheten har blitt gjort godt kjent med.
Det er en jury bestående av fagfolk, kirkeverge, domprost og to menighetsrepresentanter som skal bestemme hvilke forslag som vinner arkitektkonkurransen.

Juryen har hatt møter 2 hele dager og har nå bestemt at de velger ut 3 stk. av de 5 innleverte arkitektforslag til runde nr. 2.

I runde 2 må disse utvalgte 3 arkitektforslag bearbeides av arkitektene og imøtekomme juryens synspunkt. Blant annet må det totale romprogrammet krympes.

Det er tidfestet møte med plankomitèen i november 2015 for bearbeiding av romprogram.

Kirkevergen mener denne prosessen vil ta litt tid og sikter på å komme i mål i løpet av våren 2016.

Logg inn