Vær med å gi kirken rom for liv!

Vær med å gi kirken rom for liv!

Flekkerøy menighet er i gang med utvidelse av Flekkerøy kirke.

I løpet av 2015 er det arkitekt-konkurranse. 
Menigheten satser på at utbygging av kirken skjer i 2018.

Kirkeprosjektet har en kostnadsramme på kr. 90 – 100 millioner. 
Kristiansand kommune dekker mesteparten av kostnaden. :-)

Flekkerøy menigheten har ansvar for å samle inn egenandel på kr. 3,7 millioner.

Pr. 1.1.15 har menigheten samlet inn kr. 600.000,-. 
Menighetsrådet har målsetning for innsamling i 2015:  kr. 500.000,-.

DU kan bli med å støtte prosjektet ved å bli fast giver (fyll ut egen avtalegiro-blankett som du finner på menighetstorget i kirken eller nederst på siden.)
eller ved å gi e
ngangsbeløp til kirkeutvidelsens egen konto: 3000.27.03021

Avtalegiro

 

Logg inn